Plan rozwoju.

Na podstawie Art. 16 ust. 15a Ustawy Prawo Energetyczne, D-Energia Sp. z o.o. publikuje do konsultacji projekt Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Uwagi do Planu Rozwoju prosimy przesyłać na adres d-energia.bydgoszcz@d-energia.pl w terminie do 29.04.2024

Dokumenty do pobrania: