Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o..

Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.