Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym