Dla biznesu

Taryfa

  Maksymalne ceny energii w 2023 roku

    

   Informacja o obniżce rachunków o 125zł dla gospodarstw domowych

    Kodeksy Sieci

     

    NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

     NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

     NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

       Sprzedaż rezerwowa

        Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


         

         Wnioski

          Wzory umów

           Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

            Wskaźniki jakości energii elektrycznej

             Informacje o przyłączeniach

              Struktura Paliw

               Efektywność energetyczna

                Informacja o zasobach wytwórczych

                 Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

                 Przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.