Dla biznesu

Taryfa

  Maksymalne ceny energii w 2023 roku

    

   Kodeksy Sieci

    

   NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

    NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

    NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

      Sprzedaż rezerwowa

       Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


        

        Wnioski

         Wzory umów

          Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

           Wskaźniki jakości energii elektrycznej

            Informacje o przyłączeniach

             Struktura Paliw

              Efektywność energetyczna

               Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

               Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o..

               Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.