Dla biznesu

Taryfa

  Maksymalne ceny energii w 2023 roku

    

   Informacja o obniżce rachunków o 125zł dla gospodarstw domowych

    Kodeksy Sieci

     

    NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

    NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

    NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

     Sprzedaż rezerwowa

      Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


       

       Wnioski

       Wzory umów

        Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

         Wskaźniki jakości energii elektrycznej

          Informacje o przyłączeniach

           Struktura Paliw

            Efektywność energetyczna

             Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

             Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o..

             Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.