Dla biznesu

Taryfa

  Maksymalne ceny energii w 2023 roku

    

   Kodeksy Sieci

    

   NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

   NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

   NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

    Sprzedaż rezerwowa

     Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


      

      Wnioski

      Wzory umów

       Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

        Wskaźniki jakości energii elektrycznej

         Informacje o przyłączeniach

          Struktura Paliw

           Efektywność energetyczna

            Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

            Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o..

            Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.