Dla biznesu

Taryfa

Maksymalne ceny energii w 2023 roku

 

Informacja o obniżce rachunków o 125zł dla gospodarstw domowych

Kodeksy Sieci

 

NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

  Sprzedaż rezerwowa

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


   

  Wnioski

  Wzory umów

  Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

  Wskaźniki jakości energii elektrycznej

  Informacje o przyłączeniach

  Struktura Paliw

  Efektywność energetyczna

  Informacja o zasobach wytwórczych

  Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

  Przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.