Dla biznesu

Taryfa

Maksymalne ceny energii w 2023 roku

 

Kodeksy Sieci

 

NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

  Sprzedaż rezerwowa

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej


   

  Wnioski

  Wzory umów

  Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

  Wskaźniki jakości energii elektrycznej

  Informacje o przyłączeniach

  Struktura Paliw

  Efektywność energetyczna

  Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

  Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o..

  Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego D-Energia Sp. z o.o.