KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami prawa ceny maksymalne prqdu będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku.

Jeśli w 2022r., 2023r. lub do 30 czerwca 2024r. złożyłeś już wymagane oświadczenie, na 30 czerwca 2024 r.,
byłeś odbiorcą uprawnionym i na 1 lipca 2024 r. nadal spełniasz warunki do zastosowania cen maksymalnych - nie musisz nic robić.

Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie, w przeciwnym razie w trybie pilnym prosimy nas o tym fakcie poinformować.
(wysyłając stosowne pismo na adres naszego biura przy ul. Ernsta Petersona 7 w Bydgoszczy).