Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Przedsiębiorstwo energetyczne sp. D-Energia z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 sprzedawcą zobowiązanym. D-Energia sp. z o.o. w Wymysłowicach. Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach
została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.