Dla biznesu

Taryfa

  Kodeksy Sieci

   

  NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

   NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

   NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

     Sprzedaż rezerwowa

      Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej

       Wnioski

        Wzory umów

         Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

          Wskaźniki jakości energii elektrycznej

           Informacje o przyłączeniach

            Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

            Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.   Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.