Dla biznesu

Taryfa

  Kodeksy Sieci

   

  NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

  NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

  NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

   Sprzedaż rezerwowa

    Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej

     Wnioski

     Wzory umów

      Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

       Wskaźniki jakości energii elektrycznej

        Informacje o przyłączeniach

         Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

         Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.   Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.