Dla biznesu

Taryfa

  Sprzedaż rezerwowa

   Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej

    Wnioski

    Wzory umów

     Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

      Wskaźniki jakości energii elektrycznej

       Informacje o przyłączeniach

        Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

        Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.   Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.