Dla biznesu

Taryfa

Kodeksy Sieci

 

NC DC Kodeks przyłączenia Odbiorców

NC HVDC Kodeks przyłączenia magazynów energii i lini nN

NC RfG Kodeks przyłączenia Wytwórców

  Sprzedaż rezerwowa

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej

  Wnioski

  Wzory umów

  Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

  Wskaźniki jakości energii elektrycznej

  Informacje o przyłączeniach

  Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

  Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.   Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.