Dla biznesu

Taryfa

Sprzedaż rezerwowa

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej

Wnioski

Wzory umów

Informacja o sprzedawcach z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym

Wskaźniki jakości energii elektrycznej

Informacje o przyłączeniach

Informacje o sprzedawcy zobowiązanym

Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.   Przedsiębiorstwo energetyczne D-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wymysłowicach została wyznaczona z urzędu na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSDn D-Energia Sp. z o.o. w Wymysłowicach.